Decisions

2019

 • 12/04/2019 - NTSC 25
  Spry v McKenzie & Anor
  RTF | PDF
 • 12/04/2019 - NTSC 24
  Gare v Firth
  RTF | PDF
 • 12/04/2019 - NTSC 23
  O'Neill v Roy
  RTF | PDF
 • 27/03/2019 - NTSC 20
  In the Estate of Darvodelsky
  RTF | PDF
 • 26/03/2019 - NTSC 19
  Fernando v Nicholas
  RTF | PDF
 • 22/03/2019 - NTSC 18
  Darcy v Chambers
  RTF | PDF
 • 19/03/2019 - NTSC 17
  Wickham Point Development Pty Ltd v Commonwealth of Australia & Ors (No 4)
  RTF | PDF
 • 13/03/2019 - NTSC 16
  Sims v Pultchen
  RTF | PDF
 • 12/03/2019 - NTSC 14
  Nazbuck Pty Ltd & Ors v Development Consent Authority
  RTF | PDF
 • 06/03/2019 - NTSC 13
  AB v Hayes & Anor
  RTF | PDF
 • 25/02/2019 - NTSC 12
  Court v Magtibay
  RTF | PDF
 • 15/02/2019 - NTSC 11
  Liyanage v Medical Board of Australia
  RTF | PDF
 • 13/02/2019 - NTSC 10
  Halikos Hospitality Pty Ltd & Ors v INPEX Operations Australia Pty Ltd
  RTF | PDF
 • 06/02/2019 - NTSC 8
  Anzac v Flynn & Anor
  RTF | PDF
 • 05/02/2019 - NTSC 7
  The Queen v Downs
  RTF | PDF
 • 30/01/2019 - NTSC 6
  The Queen v Walker
  RTF | PDF
 • 16/01/2019 - NTSC 5
  Gorrirri v Nicholas & Anor
  RTF | PDF
 • 09/01/2019 - NTSC 4
  REF & SJP v Chief Executive Officer, Territory Families
  RTF | PDF
 • 09/01/2019 - NTSC 3
  Laminex Group Pty Ltd v Catford
  RTF | PDF
 • 09/01/2019 - NTSC 2
  Jeffrey v Rigby
  RTF | PDF
 • 02/01/2019 - NTSC 1
  Flynn v Apuatimi
  RTF | PDF